Общи данни

Португалия

Португалия е една от най-старите държави в Европа с богата история. Още през 1415 година португалските мореплаватели отплават, за да достигнат бреговете на Индия, ...