СИЖБ обявява деветото издание на конкурса „Светове и цветове” – 2021Целта на конкурса „Светове и цветове” е да се популяризират и отличават журналистически публикации на български или испански език, които спомагат за взаимното опознаване между България и испаноезичния свят.

Чрез конкурса Сдружението на испаноговорещите журналисти в България (СИЖБ) се стреми също така да увековечи паметта на двама рано напуснали ни колеги, допринесли много както за учредяването и укрепването на Сдружението, така и цялостно за разширяването на контактите между България и испаноезичния свят – Светлана Плашокова-Митева (1963-2012) и Самуел Франсес (1940-2012), чиито имена носят две от наградите.

Участниците в конкурса могат да кандидатстват както персонално, така и да бъдат номинирани от колега(и), медия или група за поддръжка. Представят се публикации на български или на испански език в печатни и електронни издания, радиопредавания и телевизионни предавания, реализирани в рамките на последната календарна година.

Те се изпращат в електронен вариант (за печатните медии – сканирани публикации или линкове) на електронната поща на СИЖБ - periodistas@abv.bg с копие до periodistas1@abv.bg - най-късно до 12 декември 2021 г. Авторът представя също свое CV и посочва контакти за обратна връзка.

Конкурсът е съставен от 3 тематични направления. По всяко от тях се присъждат по 3 отделни награди в категориите „Печатни и интернет издания”, „Радиопредавания”, „Телевизионни предавания”. В категорията „Печатни и интернет издания” могат да бъдат представяни и книги.

Наградата „Светлана Плашокова” се присъжда в направление „За кореспонденция от и за испаноезичния свят”. Състезават се представени за конкурса кореспонденции от Испания и Латинска Америка, предназначени за българска аудитория, както и кореспонденции за събития в България, насочени към испаноезична публика. Наградите представляват грамота и книга (по една за всяка от трите категории) на испански или български от личната библиотека на Светлана Плашокова-Митева, съставляваща част от дарението за СИЖБ от името на семейството й.

Наградата „Самуел Франсес” се присъжда в направление „За професионална и гражданска етика”. Състезават се представени за конкурса публицистични материали с откроена гражданско-етична авторска позиция по теми със силен обществен резонанс. Наградите представляват грамота и книга (по една за всяка от трите категория) на испански или български от дарението за СИЖБ от семейството на Самуел Франсес.

Наградата „Светове и цветове” се присъжда в направление „За екология, култура и традиции”. Състезават се представени на конкурса журналистически публикации, посветени на опазването на екологичното равновесие на планетата, културното многообразие, традициите, устойчивото развитие. Наградите представляват грамота и книга (по една за всяка от трите категория) на испански или български от даренията за СИЖБ от семействата на на Светлана Плашокова-Митева и на Самуел Франсес.

В тази категория ще бъде присъдена и една специална награда от Roca-България с цел да се стимулира журналистиката, разработваща теми за опазване на околната среда и водните ресурси на планетата.

По свое усмотрение СИЖБ ежегодно връчва и наградите „Обединители на култури” – на личности и институции, допринесли за сближижаването между културите на България и испаноезичния свят.

Оценяването на представените публикации и предавания и определянето на победителите в журналистическия конкерс се осъществява от 5-членно жури в състав: Георги Митов- председател на УС на СИЖБ, Къдринка Къдринова, зам.-председател на УС на СИЖБ, Мария Пачкова, член на УС на СИЖБ, Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ, Веселин Симов, прокурист на Roca-България.

Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на 15 декември т. г. с писмо по електронна поща до членовете на СИЖБ и до наградените в конкурса, като ще бъдат разгласени и в медиите.

Отличията ще бъдат връчени на наградените в безопасни за епидемиологичната обстановка условия и време. Всяко връчване ще бъде заснето, а по-късно ще бъде изготвен филм, обобщаващ резултатите от Деветия конкурс „Светове и цветове”-2021 – така, както подобен филм вече бе заснет и за Осмия конкурс „Светове и цветове”-2020, достъпен в YouTube.

Очакваме и традиционните приветствия от посланиците на испаноезичните страни в България. Както и в осмото издание на конкурса, приветствията ще бъдат изпратени онлайн заради усложнената епидемиологична обстановка и ще бъдат включени в следващия филм, за чието реализиране ще спомогне Roca-България.


Светове и цветове