ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СИЖБ НА 4 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА


УС на СИЖБ свиква Общо събрание на СИЖБ съгласно решение на свое заседание, състояло се на 03.10.2019 г. Общото събрание ще се проведе на 4 декември от 17.00 ч. в София, на ул. „Граф Игнатиев” 4, в Съюза на българските журналисти, в Клуб „Журналист”, при следния дневен ред:
1. Отчет на УС на СИЖБ.
2. Освобождаване на членовете на УС и на КС от длъжност и отговорност за дейността им през отчетния период.
3. Избор на нови членове на УС, на КС и на председател на СИЖБ.
4. Разни.
При липса на необходимия съгласно Устава кворум заседанието на Общото събрание ще се проведе в същия ден от 18.00 часа при същия дневен ред и място на провеждане.
 

Какво правим